Hilde Bateman, Knut-Erik Rønne o Anna-Boel Andersen foran paviljongen i Kulåsparken. Foto.

Opplev Sarpsborg

Der vi tidligere har invitert befolkningen til konkrete arrangementer på avgrenset tid og sted, må vi nå tilby aktiviteter og opplevelsesprodukter som kan brukes når som helst, hver dag hele uken, tilpasset vår nye virkelighet. Vi må tenke helt nytt og annerledes, slik at vår innsats de neste årene fortsatt kan gi godt besøk og verdiskaping, men innenfor mer effektive rammer hva gjelder ressursbruk.

 

 

Formål med prosjektet:

1. Skape økt fokus på – og besøk til – Sarpsborg sentrum, både fra egne innbyggere og besøkende utenfra, ved å fornye og utvikle produktporteføljen til iSarpsborg, i samarbeid med reiselivsnæringen, handelsnæringen og sentrumsdrivere.

 

2. Gjennom tiltakene i dette prosjektet bidra til at Sarpsborg blir Norges mest attraktive by innen 2027.

 

 

Resultatmål:

1. Produktutvikling: Videreutvikle eksisterende produkter og utvikle nye produkter. Rette et særlig fokus på mulighetene som ligger i investeringene kommunen gjorde til 1000 års-jubileet i 2016. For eksempel Tusenårsstien, løypene i Kulåsparken, Kulås Amfi, Torget og St. Marie plass med Genesis, samt en rekke andre skulpturer. Hittil har disse ligget relativt uutnyttet eller underkommunisert. I ressursgruppen vil vi ha med blant andre Olavsdagene, Sarpsborg Scene, Borgarsyssel museum og biblioteket, og dermed se hvordan deres tilbud kan profileres og inkluderes i nye produkter.

 

2. Digitalisering: Utvikle produkter med digitale løsninger, og oppgaver. Besøkende skal kunne gjennomføre vandring på egen hånd. Noen digitale poster bør også settes opp som fysiske poster slik at de kan brukes uten digitale hjelpemiddel av for eksempel barnehager og skoleklasser.

 

3. Målgrupper: Utvikle produktene slik at de kan tilpasses til forskjellige målgrupper; barn – voksen – familie – bedrifter – minoritetsgrupper – grupper med funksjonsnedsettelse.

 

4. Profilering: Produktene vi utvikler vil være en viktig bestanddel i destinasjonsmarkedsføringen av Sarpsborg rettet mot besøkende og innbyggere. Sarpsborg kommune har de siste årene, og særlig i forbindelse med 1000-årsjubileet investert i opplevelser til glede for innbyggere og besøkende, som skulpturer og ulike byutviklingstiltak.  iSarpsborg ser det som viktig å løfte og synliggjøre disse opplevelsene og gjøre dem tilgjengelige, gjennom digitale løsninger, kart, rebuser, tekster, film og foto.

 

 

Effektmål:

1. Økt besøk gjennom tilgjengeliggjøring, utvikling og profilering av Sarpsborgs tilbud innen kultur, kunst, arkitektur, historie, natur og idrett.

 

2. Økt opplevelse hos innbyggerne av et mer levende, trygt og aktivt sentrum.

 


Se våre opplevelsesprodukter her!