isarpsborg jobber for å gjøre Sarpsborg til et bedre sted å jobbe, bo og besøke

isarpsborg AS er et destinasjons- og byselskap. Selskapet er et aksjeselskap som er eid av Sarpsborg kommune og øvrig næringsliv. Både reiselivsbedrifter og handelsnæringen er sterkt representert samt øvrig næringsliv i kommunen. isarpsborg skal være en arena hvor Sarpsborg kommune, handels- og servicenæringen, øvrig næringsliv, kultur- og idrettsliv går sammen for å utvikle Sarpsborg til en levende og attraktiv by. Overordnet mål er å arbeide for at Sarpsborg skal være et godt sted å bo, jobbe og besøke.

Nyhetsbrev