Gutt som danser og logoen til nm-veka. Foto/grafikk.

NM-Veka 2021

NM-Veka sommer 2021 – Sarpsborg skal være vertsby for over 30 Norgesmesterskap 23.-27.6.2021Vi skal skape gode opplevelser, gode arenaer og godt vertskap.

 

Folkefest

Vi skal skape en folkefest som er gratis å delta på med over 15.000 besøkende hvor vi skaper felleskap og mangfold og et attraktivt tilleggsprogram til NM-veka.

 

Idrettsglede

Vi skal engasjere og skape de store øyeblikkene. Vi skal gi barn og unge muligheter til å være med og prøve idrettene på egenhånd. Vi skal bidra til idrettsglede og opplevelse av mestring.

 

Kvalitet på arenaer

Vi skal ha kvalitet på alle arenaer ved at de fungerer godt for idretten, for publikum og er godt egnet til formidling. Alle idrettsgrener skal oppleve å bli tatt på alvor.

 

Godt vertskap

Vi skal styrke byens vertskapskompetanse og legge vekt på god kommunikasjon til våre besøkende og våre samarbeidspartnere (naboer/fylke/sarpinger/kulturliv/frivillige). De skal oppleve å bli inkludert og få en merverdi ved å delta.

 

Verdiskapning

Vi skal bidra til å gi næringslivet (sentrum/reiseliv/produsenter/leverandører) økt verdiskapning ved å legge til rette for flere kunder og besøkende.

 

Kommunikasjon

Vi skal skape synlighet for byen og bygge merkevaren Sarpsborg ved å tilpasse oss og benytte oss av nye plattformer. Vi skal legge til rette og bistå NRK i å finne de gode historiene og profilere byens unike kvaliteter.