Sykkel midt i skogen. Foto.

Næringssamarbeid Nedre Glomma

1. Digital kunnskap – bedrifter og besøkende. Kritiske tiltak for reiseliv i Østfold.

Kompetanseheving og digitale opplevelser for besøkende. Et samarbeidsprosjekt med byene i gamle Østfold. Vi tilbyr kompetansehevings kurs til våre medlemmer og produserer digitale vandrespill og nye opplevelser til lokalbefolkningen og turister.

 

2. Interreg prosjektet LET: Leder (sykkel og vandringleder) – Evenement(arrangement) – Turisme

Temaområder: Vi kommer til å fokusere på følgende tema: Naturopplevelser Sykkel, vandring, padling Arrangement Hele året – sommer og vinter

Målgruppe: Den primære målgruppen for prosjektet er små og mellomstore bedrifter innenfor reiselivsnæringen i Akershus, Østfold, Hedmark, Dalsland og Värmland, som ønsker å rette seg inn mot det internasjonale markedet.

Målsetning – Prosjektets hovedmål: Styrke bedriftenes konkurransedyktighet ved å jobbe med forretningsutvikling. Vi vil legge særlig vekt på markeds- og målgruppetilpasset produktutvikling, og det å gjøre seg synlig overfor utvalgte internasjonale markeder. Grenseløst samarbeid for å få flere nasjonale og internasjonale gjester mellom bedrifter og organisasjoner innenfor temaområdene Natur og Arrangementer.

 

3. Besøksnæring langs Borgleden

 iSarpsborg er medeier i Borgleden Pilegrimssenter og samarbeider om innsatsområdene i prosjektet «Besøksnæring langs Borgleden»

Innsatsområdene er: Det gode vertskap, overnatting, transport og logistikk, mattradisjoner, opplevelser av natur, kultur, møter og fellesskap og pakketering og markedsføring.

Det nye Pilegrimssentert vil være samlokalisert med kontoret til iSarpsborg og DNT Nedre Glomma.

 

4. Næringssamarbeid Nedre Glomma – Besøksnæring

Mål: Profilering og kunnskap i Nedre Glomma.

Strategi: Være et kompenten nav for medlemmer og eiere og aktivt bidra til samarbeid og nyskaping.

 

Vi er også opptatt av det grønne skiftet og vi planlegger et nytt prosjekt med grønt fokus.