Gågata i Sarpsborg under Festuka 2018. Foto.

Levende lokaler

Gjennom prosjektet er målet å utvikle et sentrum med en variert handels- og opplevelsestilbud som gjør at sentrum blir en naturlig møteplass for Sarpsborgs innbyggere og besøkende. Prosjektets tyngde ligger på å bli et flerfunksjonelt sentrum som tilbyr aktiviteter som trekker folk til byens sentrum. Ønsket sluttresultat er å identifisere hvilke behov forbrukerne har for så koble dette sammen med hvilke aktører som kan dekke dette behovet. En stor del av arbeidet ligger også i å identifisere og fremme de ulike mulighetene som finnes for etablerere.

 

Sesongdekor I sentrum

Et blinkende tak over sentrum. Det er hva vi ser hver vinter. I tillegg til den vanlige flotte belysningen i sentrum ble det i 2020 satset på en ekstra varm og lysende gågate med ekstra mye belysning. Det ble ikke muligheter for å samles på samme måte dette året, men vi så hvor viktig det var å skape atmosfære like vel. Vi skal fortsette å lyssette sentrum i årene som kommer, men hvorfor skal dette bare være om vinteren?

 

Vi ønsker å samarbeide med våre medlemmer, gårdeiere og drivere, for å kunne lage liv i sentrum uansett arrangement eller ikke. Ved å kunne inspirere til å oppsøke flotte dekorerte gater vil vi ønske beboere og besøkende velkommen til sentrum. La oss finne flere elementer som kan farge opp hver sesong. Gater som er fylte med sommerlige farger eller stemningsfylt belysning.

Ta kontakt om du ønsker å bidra!

 

Bakgårder 2021

I 2020 åpnet flere dørene til sine bakgårder. Sitteplasser for kaffetørste sarpinger og dekorerte bakgårder med lys trakk både boende og besøkende til sentrum for å ha en fin førjulstid. Vi ønsker å oppfordre flere til å gjøre det samme. Sentrum har en god blanding av moderne og eldre, sjarmerende bakgårder med stort potensial. Uansett om du har servering eller ikke ønsker vi å fremme byens små hulerom. Vi ønsker derfor å jobbe dette året for å endelig kunne invitere folk inn. Det er lengesiden vi har fått åpne dørene, så hvorfor ikke gjøre det med sang og spill. Bakgårdskonserter, festivaler og vandringer, her finnes ingen hemninger. Bli med å slipp folket inn i din bakgård, portrom eller takterrasse.

Hva vi ønsker oss (Til inspirasjon):

 • Opprensning i bakgården, fjerne søppel og vissent naturmateriale.
 • Male vegger om det trengs
 • Kanskje noe som inspirerer? Veggmalerier, lys eller sitater?
 • Planter
 • Musikk

 

Spennende nye aktører:

Ledige lokaler unner ingen. Sammen kan vi jobbe for å skape et spennede sentrum som gjør at det er attraktivt å bo, besøke og jobbe I sentrum. I dette prosjektet ønsker vi aktivt sammen med gårdeiere fremme en god butikkmix i sentrum som skaper et sentralt område som bugner av liv og atmosfære.

For å få til dette må vi skape aktiviteter som gjør at vi oppholder oss i sentrumsområdet til en hver tid. Morgen og kveld, hele uken og vår som vinter. Så hva er det vi trenger? I regjeringens rapport om “Sammen om sentrum” finner vi en god oversikt over hva vi trenger:

Det flerfunksjonelle byliv: aktiviteter som trekker folk til byens sentrum

 • Varehandel i butikker, på torg og markeder
 • Offentlige og private helsetjenester
 • Besøk på caféer, puber og restauranter, gatekjøkken og street-food
 • Velværetjenester som frisør, massasje, spatilbud, neglestudio, tatoowering
 • Kulturtilbud som kino, bibliotek, konserter, forestillinger, utstillinger
 • Idrettsarrangementer, tevlinger og gateløp
 • Kirkelige og religiøse samlinger og tilbud
 • Kurs, seminarer, konferanser, utdanningsaktiviteter
 • Festivaler, markedsdager, byfester, utearrangementer
 • Foredrag, debattmøter, informasjonsmøter, medvirkningsmøter
 • Aktiviteter i ungdomshus, fritidsklubber, øvingslokaler, frivilligsentraler
 • Fysiske aktiviteter: turer, trim, treningssentre, lekeplasser, klatrevegger
 • Stands, demonstrasjoner, folkemøter, markeringer, opptog (politiske, sosiale, kulturelle)

Kilde: https://www.regjeringen.no/contentassets/85a9c75cb66f4fcb9f55136cbe437a5e/no/pdfs/07_eksempelbyergmvnibr_alttekster_des_19_orginal.pdf

 

Hvordan jobber vi?

Vi ønsker ikke bare nye bedrifter, men også fremme de flotte vi har. La de som kan det gå frem som ambassadører for byen og inspirere andre til å satse. Vi jobber aktivt med å tilby aktuelle kurs for våre medlemsbedrifter, som for eksempel I SoMe. Vi produserer også digitale filmer og innlegg om våre ambasadører som kan vise til suksess I sentrum. I tillegg har vi sartet et omfattende innsiktsarbeid av våre nåværende, kommende og ønskede innbyggere for å få en forståelse av hva de ønsker seg I sin by.

 

Inspirerende Butikkvinduer:

Mens vi aktivt jobber for å skaffe nye drivere sammen med dere oppfordrer vi til å vedlikeholde deres lokaler og holde næringsvinduene lyse og inspirerende!

Hva mener vi med dette?

Selv om det ikke er noen aktivitet i bygget betyr det ikke at vi kan skape aktivitet utenfor.

 • Bruk vinduene til å fremme kommende drivere for å gi de en boost. Eksempel ved å bruke tekst eller bilder som hinter til hva som kommer.
 • Bruk bilder eller tekst for å fremme hva du ønsker skal etablere seg. Vis frem hvordan du ønsker at lokalene skal være eller oppfordre drivere til å ta kontakt.

Er ikke lokalene klare for innflytning? Bruk vindusplassen til å skape stemning i gatene. Pynt for sesongen, sett opp bilder/tekst som løfter det ytre uttrykket og som skaper en bedre atmosfære!

 

 

 

Levende lokaler – prosjektet

Formål med prosjektet:

Sarpsborg sentrum har behov for å styrke sin attraksjonskraft for å kunne tiltrekke seg mennesker, arbeidskraft og næringsvirksomhet. Tomme gater, nedlagte butikker, slitne fasader, få møteplasser og mangel på byliv er noe som preger Sarpsborg sentrum store deler av året. Det er derfor et klart behov for å fornye og revitalisere sentrum og skape en positiv utvikling. En forutsetning for å skape liv i sentrum er å få flere til å bo, arbeide, besøke og oppholde seg der. Gode byrom, åpne fasader med publikumsrettet virksomhet og varme og inkluderende omgivelser er viktige faktorer for å skape trivsel.

Lokalene i sentrum må fylles med aktivitet som tiltrekker seg kunder, gjester og publikum, men først må lokalene og omgivelsene gjøres tiltrekkende for den type næring og næringsdrivende som byen ønsker og har behov for. Byen må «programmeres».

 

Resultatmål – kortsiktig:

1. Økt etablering i sentrum – færre tomme lokaler

2. Økt aktivitet

 

Effektmål – langsiktig:

Økt nærings- besøks og bostedsattraktivitet i sentrum